Bliss Vibration

Als je helemaal in je Flow bent, wat levert je dit dan op?
Hoe ziet jouw reis er in dit leven dan uit?
En hoe is dit voor jouw kind(eren)?

Vanuit de passie voor het begeleiden van kinderen naar hun meest authentieke zelf is de Bliss Vibration Kids Academy in 2018 op het pad gekomen van Zoë. Een ervaringsrijk platform voor flow en bliss.

Bliss Vibration

Bliss Vibration is de richting binnen Zo in je Flow waarin de wens terugkomt, dat elk mens en elk gezin op aarde zich fijner voelt en zichzelf waardeert. Dat mensen zichzelf toestemming geven om van zichzelf te houden (een fijn gevoel/vibratie van binnen mogen ervaren) en daarnaast om het leven nog leuker te maken (naar bliss). Dat ieder gezinslid keuzes mag maken, waardoor ieder meer geluk naar zichzelf toe kan trekken. Bliss Vibration biedt ervaringsrijke begeleiding voor het leven.

Hieronder wat meer over de Bliss Vibration Kids Academy:
Wat is mooier voor kinderen dan te leren hoe hun weg te vinden door het leven met hun innerlijke kompas, in plaats van met wat hen wordt verteld. Dat zij ervaringen aangeboden krijgen om zich te blijven herinneren hoe groot hun eigen wijsheid en liefde is, zodat die liefde en wijsheid nog verder kan expanderen. Dat zij zich fijn mogen voelen en ervaringen kunnen opdoen, los van een (onbewust) gewenste uitkomst van een ander. Dat zij de keuzevrijheid blijven behouden in wat zij denken en voelen; dat er geen fouten zijn maar ervaringen om van daaruit weer te groeien. Dat zij hun enthousiasme mogen blijven volgen en daarbij gestimuleerd worden om moeiteloos te kunnen creëren en manifesteren. Dat zij hun informatie kunnen delen en dat zij samen kunnen innoveren.

​Binnen de Bliss Vibration Kids Academy is het essentieel dat kinderen ervaring opdoen in het kunnen aantrekken van een leven vol van moeiteloosheid, plezier, passie en bliss. Dat zij gelijktijdig daaraan hun eigen essentie en eigen thema’s volledig kunnen accepteren.

​Zij mogen helemaal oké zijn met hun eigen unieke trilling, hun eigen manier van zijn;
zij mogen vertrouwen op overvloed, vertrouwen in wat altijd aanwezig is:

EENHEID, LICHT, LIEFDE, OVERVLOED, CREATIEKRACHT, VRIJHEID, VERTROUWEN en WIJSHEID

Wil je meer weten over Bliss Vibration? Kijk dan op de website: www.blissvibration.com