Cursus -Holistische kindermassage
 

Tegenwoordig gaan veel mensen regelmatig over hun grenzen. Dit geeft vaak een verstoring op het fysieke, mentale en emotionele vlak. Door het inzetten van deze massage kan de verstoring opgeheven worden.  

Hoe komt het dat kinderen die regelmatig liefdevol worden aangeraakt niet alleen beter groeien en socialer zijn, maar ook beter leren?
Door liefdevol aanraken maakt men het hormoon oxytocine aan. Daardoor neemt de hoeveelheid adrenaline af. Veiligheid en ontspanning nemen toe. Dit zijn de voorwaarden voor het goed kunnen opnemen van nieuwe informatie, ook de concentratie kan zich door een massage verbeteren. Massage draagt, in een breed spectrum, bij tot een betere ontwikkeling en versterkt de balans van het kind.

In deze massage worden verschillende technieken gecombineerd:

Voetreflexmassage
Buikmassage
Hoofdmassage
 

In deze cursus wordt ook het gebruik van essentiële oliën geïntegreerd. Er wordt een korte maar duidelijke uitleg gegeven over de opbouw van de massage en de effecten ervan. De massage wordt geleerd door uitwisseling; je geeft en ontvangt deze massage. Hierdoor leer je de effecten van de massage door het zelf te ervaren en krijg je tevens de mogelijkheid om de kennis goed te integreren.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn:

·         Wat zijn essentiële oliën

·         Het toepassen/gebruik van essentiële oliën

·         De werking en eigenschappen van de oliën

·         De veiligheids- en doseringsvoorschriften

·         De contra-indicaties bij het toepassen van aromatherapie

·         Praktische tips voor jezelf en bij kinderen

·         Holistisch werken

·         De massage

 

De ‘Hallo, ik ben Gwen’® Academie is het resultaat van waardevolle initiatieven van diverse professionals, die hun krachten, kennis en ervaringen samen hebben gebracht, met één uniform doel:

Meer bewustwording te creëren ten behoeve van (hoog) gevoelige en anders lerende kinderen in Nederland. Dit wordt gedaan op scholen, voor leerkrachtenouders en andere begeleiders van kinderen. Naast het creëren van de bewustwording, staat hierbij ook het versterken van de eigen rol van (professionele) begeleiders centraal.

Ook zijn er Tiener- en Kindermiddagen. Hier worden (hoog)gevoelige en anders lerende kinderen uitgenodigd om sterker te worden van binnenuit en in hun innerlijke kracht te komen. Dit alles binnen een veilige setting met gelijkgestemden.

  • Workshop voor leerkrachten/professionals
  • Workshop voor ouders/begeleiders

 

 

Versterkt worden in je professionele begeleiding van (hoog)gevoelige kinderen?

Deze workshop is een waardevolle aanvulling op je eigen kennis en ervaringen


Maak dieper kennis met het thema ‘Hooggevoeligheid’ en leer de verschillende uitingen die ‘prikkels’ op kinderen hebben te herkennen. Zodat je hierdoor een nog betere begeleiding aan kinderen kan bieden.

  • Maak dieper kennis met jezelf. Wie ben jij en wat straal jij uit?

  • Een mooie balans tussen het hoofd en het gevoel is belangrijk om naast de vele doelstellingen zowel jezelf als de kinderen te kunnen blijven ‘zien’.

  • Krijg onder andere meer inzicht in het spiegelgedrag van kinderen.

  • Een kind dat ‘gezien’ en begrepen wordt, zal natuurlijker meebewegen met hetgeen van hem of haar gevraagd wordt. Dat geeft rust aan beiden kanten.

  • Het stellen van nieuwe of andere randvoorwaarden zorgt er nog meer voor, dat kinderen kunnen blijven wie ze werkelijk zijn en vaker eigen keuzes kunnen gaan maken. 

Tijdens de workshop is het ook mogelijk om een casus van jezelf in te brengen, waardoor er op een gemeenschappelijke manier aandacht en hulp geboden kan worden.Er bestaan verschillende workshops en arrangementen voor professionals en leerkrachten:

  • De ‘verkorte versie’. Dit is een inspiratie workshop van 1,5 á 2 uur.

  • Een enkele workshop van 3,5 á 4 uur.

  • Combinatiepakket à Workshop van 3,5 á 4 uur én terugkom-moment van 2 á 2,5 uur

Los terugkom-moment (follow up) van 2 á 2,5 uur