Holistische kinder massage


Cursus -Holistische kindermassage
 

Tegenwoordig gaan veel mensen regelmatig over hun grenzen. Dit geeft vaak een verstoring op het fysieke, mentale en emotionele vlak. Door het inzetten van deze massage kan de verstoring opgeheven worden.  

Hoe komt het dat kinderen die regelmatig liefdevol worden aangeraakt niet alleen beter groeien en socialer zijn, maar ook beter leren?
Door liefdevol aanraken maakt men het hormoon oxytocine aan. Daardoor neemt de hoeveelheid adrenaline af. Veiligheid en ontspanning nemen toe. Dit zijn de voorwaarden voor het goed kunnen opnemen van nieuwe informatie, ook de concentratie kan zich door een massage verbeteren. Massage draagt, in een breed spectrum, bij tot een betere ontwikkeling en versterkt de balans van het kind.

In deze massage worden verschillende technieken gecombineerd:

Voetreflexmassage
Buikmassage
Hoofdmassage
 

In deze cursus wordt ook het gebruik van essentiële oliën geïntegreerd. Er wordt een korte maar duidelijke uitleg gegeven over de opbouw van de massage en de effecten ervan. De massage wordt geleerd door uitwisseling; je geeft en ontvangt deze massage. Hierdoor leer je de effecten van de massage door het zelf te ervaren en krijg je tevens de mogelijkheid om de kennis goed te integreren.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn:

·         Wat zijn essentiële oliën

·         Het toepassen/gebruik van essentiële oliën

·         De werking en eigenschappen van de oliën

·         De veiligheids- en doseringsvoorschriften

·         De contra-indicaties bij het toepassen van aromatherapie

·         Praktische tips voor jezelf en bij kinderen

·         Holistisch werken

·         De massage

'Hallo, ik ben gwen'


De ‘Hallo, ik ben Gwen’® Academie is het resultaat van waardevolle initiatieven van diverse professionals, die hun krachten, kennis en ervaringen samen hebben gebracht, met één uniform doel:

Meer bewustwording te creëren ten behoeve van (hoog) gevoelige en anders lerende kinderen in Nederland. Dit wordt gedaan op scholen, voor leerkrachtenouders en andere begeleiders van kinderen. Naast het creëren van de bewustwording, staat hierbij ook het versterken van de eigen rol van (professionele) begeleiders centraal.

Ook zijn er Tiener- en Kindermiddagen. Hier worden (hoog)gevoelige en anders lerende kinderen uitgenodigd om sterker te worden van binnenuit en in hun innerlijke kracht te komen. Dit alles binnen een veilige setting met gelijkgestemden.

 • Workshop voor leerkrachten/professionals
 • Workshop voor ouders/begeleiders

 

Leerkrachten/professionels


Versterkt worden in je professionele begeleiding van (hoog)gevoelige kinderen?


Deze workshop is een waardevolle aanvulling op je eigen kennis en ervaringen


Maak dieper kennis met het thema ‘Hooggevoeligheid’ en leer de verschillende uitingen die ‘prikkels’ op kinderen hebben te herkennen. Zodat je hierdoor een nog betere begeleiding aan kinderen kan bieden.

 • Maak dieper kennis met jezelf. Wie ben jij en wat straal jij uit?

 • Een mooie balans tussen het hoofd en het gevoel is belangrijk om naast de vele doelstellingen zowel jezelf als de kinderen te kunnen blijven ‘zien’.

 • Krijg onder andere meer inzicht in het spiegelgedrag van kinderen.

 • Een kind dat ‘gezien’ en begrepen wordt, zal natuurlijker meebewegen met hetgeen van hem of haar gevraagd wordt. Dat geeft rust aan beiden kanten.

 • Het stellen van nieuwe of andere randvoorwaarden zorgt er nog meer voor, dat kinderen kunnen blijven wie ze werkelijk zijn en vaker eigen keuzes kunnen gaan maken. 

Tijdens de workshop is het ook mogelijk om een casus van jezelf in te brengen, waardoor er op een gemeenschappelijke manier aandacht en hulp geboden kan worden.Er bestaan verschillende workshops en arrangementen voor professionals en leerkrachten:

 • De ‘verkorte versie’. Dit is een inspiratie workshop van 1,5 á 2 uur.

 • Een enkele workshop van 3,5 á 4 uur.

 • Combinatiepakket à Workshop van 3,5 á 4 uur én terugkom-moment van 2 á 2,5 uur

Los terugkom-moment (follow up) van 2 á 2,5 uur

Ouders/begeleiders


Meer handvatten en verdieping in je dagelijkse begeleiding van (hoog)gevoelig kinderen?

Wij bieden dit allemaal in onze workshop.

 Maak kennis met het thema ‘Hooggevoeligheid’ en leer de ‘prikkels’, die van invloed kunnen zijn op het gedrag van jouw kind(eren) te herkennen, zodat jij hier nog beter op kunt inspelen bij hun dagelijkse begeleiding.

 • Maak dieper kennis met jezelf. Wie ben jij en wat straal jij uit?
 • Door kennis te nemen op welke manier jouw intuïtie nog meer versterkt kan worden, kan er een mooie balans tussen je hoofd en je gevoel ontstaan.
 • Een balans is belangrijk om naast de doelstellingen van het dagelijkse leven, ook jezelf en jouw kinderen te kunnen blijven ‘zien’.
 • Krijg inzicht in het spiegelgedrag van jouw kind.
 • Een kind dat gezien en begrepen wordt, zal natuurlijker meebewegen met hetgeen van hem of haar gevraagd wordt. Dat geeft rust aan beiden kanten.
 • Ook wordt er een vernieuwende visie aangedragen over de huidige generatie kinderen en de nieuwe manier van begeleiden.
 • Kinderen hebben allemaal verschillende manieren van leren. Soms hebben kinderen een andere aanpak nodig.
 • Het stellen van nieuwe of andere randvoorwaarden zorgt ervoor dat:
 • jouw kind kan blijven wie hij of zij werkelijk is
 • hij vaker eigen keuzes kan maken, wat het zelfvertrouwen zal doen groeien.
 • hij zijn talenten beter naar voren kan brengen
 • hij beter mee kan komen op school etc.

 

Tijdens de workshop is het eventueel ook mogelijk om een casus van jezelf in te brengen, waardoor er op een gemeenschappelijke manier aandacht en hulp geboden kan worden.

Er bestaan verschillende workshops en arrangementen voor ouders en begeleiders:

 • De ‘verkorte versie’. Dit is een inspiratie workshop van 1,5 á 2 uur.
 • Een enkele workshop van 3,5 á 4 uur.
 • Combinatiepakket à Workshop van 3,5 á 4 uur én terugkom-moment van 2 á 2,5 uur
 • Los terugkom-moment (follow up) van 2 á 2,5 uur

KInderen en tieners

Wil jij meer begrijpen over jezelf, wie jij werkelijk bent en wat het betekent om (hoog)gevoelig of anders lerend te zijn?

Wil je weten hoe jij van binnenuit sterker kunt worden om hier goed mee om te kunnen gaan?

Onze Tiener & Kindermiddagen helpen jou hierbij en hierin zullen we verklappen, waarom het (hoog)gevoelig zijn juist heel bijzonder is…

 

Wat gaan wij doen op deze leuke Tiener & Kindermiddagen?

Jij weet zelf vast al heel goed wat het is om (hoog)gevoelig of anders lerend te zijn. De omgeving vindt het vaak nog lastig om dit te begrijpen en daardoor word je misschien niet altijd goed begrepen.

Is dit voor jou herkenbaar?

Wij helpen jou graag hierbij, zodat jij je steeds sterker van binnen gaat voelen. Hierdoor durf je eerder aan je omgeving te vertellen wat je wel en niet prettig vindt. En durf je ook je gevoel meer te gaan volgen, waardoor je keuzes kan gaan maken, die beter bij jou passen.

Dit doen wij door jou aan iemand voor te gaan stellen. Aan iemand, die jij eigenlijk zelf al heel goed en lang kent. Dat is leuk toch?

Wij vertellen je nog meer over (hoog)gevoeligheid en hoe je hiermee om kan gaan. Daarnaast gaan we in op wat het is om op een andere manier te leren. We geven hierbij handige en makkelijke tips, die je zelf kunt gebruiken.

Deze middagen worden georganiseerd voor kleine groepen (hoog)gevoelige kinderen of tieners. Op deze manier kunnen we ervaringen vertellen en delen en kunnen we van elkaar leren.

Ook doen we leuke en leerzame oefeningen met elkaar!

Trouwens, niets hoeft, je mag ook gewoon luisteren en aanwezig ZIJN.

Tijdens de Tiener / Kindermiddagen ontvang je het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’. Dit boek is geschreven voor (hoog)gevoelige kinderen en alle andere kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Veel kinderen hebben dit boek al gelezen en hebben ontdekt, dat er ook een geheim in het boek staat. Misschien weet jij zelf al van binnen wat dit geheim is.

Het boek wordt inmiddels gelezen door tieners, ouders, volwassenen, leerkrachten en kindercoaches.
De onderwerpen uit het boek worden besproken tijdens de Tiener & Kindermiddagen. Meer informatie over het boek kun je vinden op: www.halloikbengwen.nl

 

Er zijn verschillende pakketmogelijkheden voor de workshops voor kinderen:

 • Workshop kinderen – 8 bijeenkomsten (van 1,5 á 2 uur)
 • Workshop kinderen – 10 bijeenkomsten (van 1,5 á 2 uur)
 • Workshop tieners – 8 bijeenkomsten (van 2 uur)
 • Workshop tieners – 10 bijeenkomsten (van 2 uur)